Úvod arrow Katoforézní lakování

Katoforézní lakování (KTL)

CO JE KTL?

Kataforéza je ekologický způsob lakování patřící k nejhospodárnějším způsobům lakávání ocelových, pozinkovaných a hliníkových výrobků. Při kataforéze se používají kationické nátěrové hmoty na bázi epoxidů popř. akrylátů (ve vodě rozpustné) s velmi nízkým obsahem organických rozpouštědel (okolo 2 %) obsahující částice laku ve formě polymerních kationtů.

Při lakování je výrobek ponořen do lakovací lázně a zapojen jako katoda. Umístěním stejnosměrného napětí mezi výrobek a protielektrodu (anodu) se vytvoří elektrické pole, které usměrní pohyb polykationtů směrem ke katodě. Na povrchu výrobku se vylučují hydroxylové ionty. S narůstající tloušťkou povlaku roste odpor vrstvy a tím klesá rychlost vylučování. Vylučování pokračuje přednostně na místech s doposud malou tloušťkou vstvy (v místech stíněných, v dutinách apod.)
Tím dochází k tvorbě velmi rovnoměrného povlaku na celém povrchu včetně těžko přístupných míst. Po dosažení určité tloušťky povlaku na celém povrchu se další vylučování zastaví. Tloušťka závisí především na velikosti použitého napětí, běžně se pohybuje mezi 15 a 30 µm, při extrémních požadavcích až okolo 45 µm (tzv. silnovrstvá kataforéza). Elektricky vyloučená vrstva pevně lne k podkladu, přebytečný lak se opláchne. Vyloučený povlak je nutno vypálit při teplotách okolo 160 až 180°C, kdy dochází k polymeraci a povlak získává konečné vlastnosti.
Vzhledem k náročnosti změny odstínu se používá kataforéza především k základování, kde vrchí povlak je možné vytvořit práškovým nebo mokrým lakováním. Použití této kombinace dochází ke značnému prodloužení životnosti výrobku a lakované vrstvy.

PROČ KTL?

Poměrně nová metoda kataforézního lakování patří k nejmodernějším technologiím povrchových úprav. V současné době nemá v mnoha výrobních oblastech srovnatelnou konkurenci. První kataforézní lakovna byla postavena až v roce 1978 ve Francii.
Během velice krátké doby nahradila klasické a zejména anaforézní postupy. Největší zásluhu na rozvoji kataforézní technologie má automobilový průmysl, kde je vysoká antikorozivní odolnost karosérií a ostatních komponent prioritou všech světových výrobců. Požadovaná vysoká kvalita musí být jednoznačně dodržena i za výhodných ekonomických a ekologických podmínek. Symbiózu všech těchto někdy protikladných nároků kataforéza splňuje.

CO LZE LAKOVAT?

V kataforéze lze ošetřit každý výrobek, který:
je vodivý
lze jen ponořit
snese teplotu 160 – 1800C

ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ BARVY

Funkční kataforézní barvící lázeň se skládá z těchto základních komponent:
-    pryskyřice (pojivo)
-    pasta (pigment) – určuje odstín barvy – běžné odstíny jsou šedý, černý event. bílý či béžový
-    aditiva  (rozpouštědla, pH regulátor)
Všechny tyto komponenty jsou homogenně rozmíchány v DEMI vodě.

DOKONALÁ PŘEDÚPRAVA KTL lakování

Technologie zinečnatého fosfátování je v současné době nejkvalitnější předúprava před lakováním kovových a hliníkových dílů. Má zásadní vliv na výslednou korozní odolnost a přilnavost laku. Tato předúprava zaručuje optimální ochranné vlastnosti nanokeramické finální pasivace i v případě porušení lakované vrstvy (tzv. podkorodování) 11ti stupňová předúprava trikationického zinečnatého fosfátování je založena na tvorbě vrstvy na bázi fosforečnanů zinku.
Součástí používané technologie je i finální pasivace, která uzavírá případné mikropóry fosfátové vrstvy. váhy fosfátové vrstvy je 3 - 5 na m2

Kvalita jednotlivých technologických kroků je laboratorně sledována. Optimální nastavení všech parametrů procesu je výsledkem spolupráce našeho výhradního dodavatele technologie předúprav a know how.

VÝHODY KTL

-    vynikající antikorozní odolnost při nízké tloušťce (25 mikronů, 1000 hod solná mlha)
-    vysoká zabíhavost i do nepřístupných míst (dutiny)
-    plně automatický proces s vyloučením lidského faktoru
-    krátká doba lakování 150 – 250 s
-    vysoká účinnost procesu – více než 99% využití barvícího materiálu
-    rovnoměrná tloušťka – snadná kontrola kvality
-    „přátelská“ k životnímu prostředí – DEMI voda jako majoritní rozpouštědlo, obsah organických rozpouštědel pod 2%

Všechny tyto výše uvedené klady předurčily expanzi kataforézní povrchové úpravy i do ostatních oblastí strojírenského a spotřebního průmyslu.

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ KTL

•    automobilový průmysl (karosérie, odnímatelné díly),
•    motocykly, bicykly,
•    domácí spotřebiče (pračky, ledničky),
•    elektrické přístroje,
•    radiátory,
•    klimatizační zařízení, ventilátory,
•    traktory, zemědělské a stavební stroje,
•    kovový nábytek (skladovací police),
•    stavební komponenty

PARAMETRY LAKOVÁNÍ  V LAKOL s.r.o.

- maximální rozměry lakovaných dílů:
1200X600X450
- maximální váha 1 lakovaného dílu až 50 kg
- materiály, které lze lakovat: ocel,pozinková ocel,hliník, zinek, mosaz, měď
- normy podle ,kterých lze u nás lakovat:
WV 13750-TL260,TL227 , BMW GS-LASW1,2,3  
GM  GME 00201 A,B,C , FORD WSK-M2P153 
VOLVO STD 5751,5 , DAF LAK 60009
PSA PEUGEOT-CITROEN B 155220, FIAT 9.55842   
DAIMLER CHRYSLER DBL 7391
lakování  podle jiných norem po dohodě

současně používaná barva: PPG POWERCRON 6200
- předúprava: zinečnatý fosfát + pasivace
- tlouštka lakované vrstvy:  15 - 35 mikronů  (slabá vrstva)
35 - 60 mikronů (silná vrstva)
- v případě potřeby lze u nás již nalakované díly v rámci opravného procesu odlakovat a znovu nalakovat

DODAVATELÉ CHEMIKÁLIÍ

MEGA a.s.
HENKEL ČR s.r.o.

Lakol s.r.o.

 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.
 • Lakol s.r.o.

Náhodný obrázek

13b.jpg