Tradice. Inovace. Kvalita. Výkon

Volejte v pracovní době

+ 420 321 751 130/131

Pracovní doba

Po - Pá 06:00 - 22:00

Napište nám

lakol@lakol.cz

KVALITA - RYCHLOST - SPOLEHLIVOST KATOFORÉZNÍ LAKOVÁNÍ Kataforéza je ekologický způsob lakování patřící k nejhospodárnějším způsobům lakovávání ocelových, pozinkovaných a hliníkových výrobků KATOFORÉZNÍ LAKOVÁNÍ Kataforéza je ekologický způsob lakování patřící k nejhospodárnějším způsobům lakovávání ocelových, pozinkovaných a hliníkových výrobků

Katoforézní lakování (KTL)

CO JE KTL?

Kataforéza je ekologický způsob lakování patřící k nejhospodárnějším způsobům lakovávání ocelových, pozinkovaných a hliníkových výrobků. Při katoforéze se používají kationické nátěrové hmoty na bázi epoxidů popř. akrylátů (ve vodě rozpustné) s velmi nízkým obsahem organických rozpouštědel (okolo 2 %) obsahující částice laku ve formě polymerních kationtů.

Při lakování je výrobek ponořen do lakovací lázně a zapojen jako katoda. Umístěním stejnosměrného napětí mezi výrobek a protielektrodu (anodu) se vytvoří elektrické pole, které usměrní pohyb polykationtů směrem ke katodě. Na povrchu výrobku se vylučují hydroxylové ionty. S narůstající tloušťkou povlaku roste odpor vrstvy a tím klesá rychlost vylučování. Vylučování pokračuje přednostně na místech s doposud malou tloušťkou vrstvy (v místech stíněných, v dutinách apod.)
Tím dochází k tvorbě velmi rovnoměrného povlaku na celém povrchu včetně těžko přístupných míst. Po dosažení určité tloušťky povlaku na celém povrchu se další vylučování zastaví. Tloušťka závisí především na velikosti použitého napětí, běžně se pohybuje mezi 15 a 30 µm, při extrémních požadavcích až okolo 45 µm (tzv. silnovrstvá katoforéza). Elektricky vyloučená vrstva pevně lne k podkladu, přebytečný lak se opláchne. Vyloučený povlak je nutno vypálit při teplotách okolo 160 až 180°C, kdy dochází k polymeraci a povlak získává konečné vlastnosti.
Vzhledem k náročnosti změny odstínu se používá katoforéza především k základování, kde vrchní povlak je možné vytvořit práškovým nebo mokrým lakováním. Použitím této kombinace dochází ke značnému prodloužení životnosti výrobku a lakované vrstvy.

PROČ KTL?

Poměrně nová metoda katoforézního lakování patří k nejmodernějším technologiím povrchových úprav. V současné době nemá v mnoha výrobních oblastech srovnatelnou konkurenci. První katoforézní lakovna byla postavena až v roce 1978 ve Francii.
Během velice krátké doby nahradila klasické a zejména anaforézní postupy. Největší zásluhu na rozvoji kataforézní technologie má automobilový průmysl, kde je vysoká antikorozivní odolnost karosérií a ostatních komponent prioritou všech světových výrobců. Požadovaná vysoká kvalita musí být jednoznačně dodržena i za výhodných ekonomických a ekologických podmínek. Symbiózu všech těchto někdy protikladných nároků katoforéza splňuje.

DOKONALÁ PŘEDÚPRAVA KTL lakování

Technologie zinečnatého fosfátování je v současné době nejkvalitnější předúprava před lakováním kovových a hliníkových dílů. Má zásadní vliv na výslednou korozní odolnost a přilnavost laku. Tato předúprava zaručuje optimální ochranné vlastnosti nanokeramické finální pasivace i v případě porušení lakované vrstvy (tzv. podkorodování) 11ti stupňová předúprava trikationického zinečnatého fosfátování je založena na tvorbě vrstvy na bázi fosforečnanů zinku.

Součástí používané technologie je i finální pasivace, která uzavírá případné mikropóry fosfátové vrstvy. Váha fosfátové vrstvy je 3 – 5 na m2

Kvalita jednotlivých technologických kroků je laboratorně sledována. Optimální nastavení všech parametrů procesu je výsledkem spolupráce našeho výhradního dodavatele technologie předúprav a know how.

VÝHODY KTL

–    vynikající antikorozní odolnost při nízké tloušťce (25 mikronů, 1000 hod solná mlha)
–    vysoká zabíhavost i do nepřístupných míst (dutiny)
–    plně automatický proces s vyloučením lidského faktoru
–    krátká doba lakování 150 – 250 s
–    vysoká účinnost procesu – více než 99% využití barvicího materiálu
–    rovnoměrná tloušťka – snadná kontrola kvality
–    „přátelská“ k životnímu prostředí – DEMI voda jako majoritní rozpouštědlo, obsah organických rozpouštědel pod 2%

Všechny tyto výše uvedené klady předurčily expanzi katoforézní povrchové úpravy i do ostatních oblastí strojírenského a spotřebního průmyslu.

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ KTL

•    automobilový průmysl (karosérie, odnímatelné díly),
•    motocykly, bicykly,
•    domácí spotřebiče (pračky, ledničky),
•    elektrické přístroje,
•    radiátory,
•    klimatizační zařízení, ventilátory,
•    traktory, zemědělské a stavební stroje,
•    kovový nábytek (skladovací police),
•    stavební komponenty

CO LZE LAKOVAT?

V katoforéze lze ošetřit každý výrobek, který:
je vodivý
lze jej ponořit
snese teplotu 160 – 1800C

ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ BARVY

Funkční katoforézní barvící lázeň se skládá z těchto základních komponent:
–    pryskyřice (pojivo)
–    pasta (pigment) – určuje odstín barvy – běžné odstíny jsou šedý, černý event. bílý či béžový
–    aditiva  (rozpouštědla, pH regulátor)
Všechny tyto komponenty jsou homogenně rozmíchány v DEMI vodě.

PARAMETRY LAKOVÁNÍ

– maximální rozměry lakovaných dílů:  1200X600X450
– maximální váha 1 lakovaného dílu až 50 kg
– materiály, které lze lakovat: ocel, pozinková ocel, hliník, zinek, mosaz, měď
– normy, podle kterých lze u nás lakovat:
WV 13750-TL260
TL227
BMW GS-LASW1,2,3
GM  GME 00201 A,B,C
FORD WSK-M2P153
VOLVO STD 5751,5
DAF LAK 60009
PSA PEUGEOT-CITROEN B 155220
FIAT 9.55842
DAIMLER CHRYSLER DBL 7391
lakování  podle jiných norem po dohodě

současně používaná barva: PPG POWERCRON 6200
– předúprava: zinečnatý fosfát + pasivace
– tlouštka lakované vrstvy:  15 – 35 mikronů  (slabá vrstva)
35 – 60 mikronů (silná vrstva)
– v případě potřeby lze u nás již nalakované díly v rámci opravného procesu odlakovat a znovu nalakovat

DODAVATELÉ CHEMIKÁLIÍ

MEGA a.s.
HENKEL ČR s.r.o.

henkel-logo-png
Ppg_logo